999..jpg  


滿滿花團錦簇的節奏~每朵花各司其職伴隨新人開啟幸福的大門~

帶點輕復古及微宮廷擺件~閃閃耀眼中卻很低調~但又掩不住光芒四射!

白牡丹的純白潔淨真的很優雅~穿梭在其中好令人心醉啊!

1..jpg

 

4..jpg

 

10..jpg

 

15..jpg

 

17..jpg

 

18..jpg

 

19..jpg

 

20..jpg

 

23..jpg

 

24..jpg

 

25..jpg

 

26..jpg

 

28..jpg

 

29..jpg

 

30..jpg

 

31..jpg

 

32..jpg

 

33..jpg

 

34..jpg

 

35..jpg

 

36..jpg

 

37..jpg

 

38..jpg

 

40..jpg 42..jpg

 

44..jpg

 

47..jpg

 

48..jpg

 

49..jpg

 

50..jpg

 

51..jpg

 

52..jpg

 

53..jpg

 

54..jpg

 

55..jpg

 

56..jpg

 

57..jpg

 

58..jpg

 

59..jpg

 

61..jpg

 

62..jpg

 

63..jpg

 

64..jpg

 

65..jpg

 

66..jpg

 

68..jpg

 

70..jpg

 

71..jpg

 

73..jpg

 

74..jpg

 

76..jpg

 

77..jpg

 

78..jpg

 

79..jpg

 

80..jpg

 

81..jpg

 

83..jpg

 

84..jpg

 

85..jpg

 

87..jpg

 

88..jpg

 

90..jpg

 

92..jpg

 

93..jpg

 

94..jpg  

創作者介紹
創作者 genie1314kimo 的頭像
genie1314kimo

Cho瞇咪家.Cho mimi cooking(小真)

genie1314kimo 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()